| Print |

Opstillinger fra Hjertet
Introduktionsaftener til metoden Familieopstilling i København
Kom til uafhængige introaftener fredage 19. juni, 28. aug, 25. sept, 18. dec. 2020

I betragtning af risikoen for smittefaren med corona virus, 
har jeg besluttet at træffe følgende foranstaltninger:

- Små hold, vi følger Sundhedsstyrelsens anvisninger
- Afstand mellem personer i kursuslokale. Alle har deres faste plads og stol med navn.
- Der bliver rengjort, sprittet og luftet ud efter alle forskrifter.
- Vi følger anvisninger om afstand på fællesarealerne.
Mere detaljeret og grundig plan for fælles adfærd tilsendes ved tilmelding!

Særlig adfærd ved opstillinger omkring kontakt, bevægelsesfrihed og afstand: 
Under de enkelte små træningsopstillinger holde vi den af Sundhedsstyrelsens fastsatte afstand til alle sider. Vi berører ikke fysisk hinanden. Vi vil følge opstillingsbetoden for opstillinger for virksomheder, hvor repræsentanter ikke bevæger sig uopfordret, og hvor der generelt er med ro over feltet. Det vil også kunne opleves som en berigelse, at der ingen kropskontakt er, og at der var en vis afstand mellem alle. Noget i felterne vil måske komme endnu tydeligere frem.

Erfaringer med ny fælles adfærd fra Opstillinger fra Hjertet 1. + 2. maj 2020
Det blev en meget vellykket kursus i weekenden den 1. og 2. maj med Familieopstilling. Det var et modent hold med en del førstegangsdeltagere. Vi var i alt 10. Alle forholdsregler gled let og ubesværet, og alle var indstillet på at give deres bedste til det.

Aftenernes program vil blandt andet indeholde
Grundig introduktion med oplæg og øvelser. Alle er velkomne.

KØBENHAVN fredage 19. juni, 28. aug, 25. sept, 18. dec. 2020
Tidspunkt: 17.30 – 20.00. Tilmelding er nødvendig.
Betaling: Entre 150 DKK/aften (to for 150 DKK). Betales ved indgangen kontant/mobilepay eller ved forudgående bankoverførsel til Danske Bank reg.nr. 9493 kontonr. 5405695261.

Lokale i København: LEVENDE NÆRVÆR/Integrativ Udvikling, Adelgade 58, 6. sal, 1304 København K.

Introduktionsaftenen er påkrævet for deltagerne på weekendkurset, med mindre du kender til metoden. Introduktionsaftenen er inklusiv i prisen for weekendkurset. 

Om introduktionsaftenen
Introduktionen indeholder oplæg og øvelser, hvor man får en direkte oplevelse af, hvad metoden Familieopstilling og Systemisk Konstellation er, og hvordan denne metode hjertevarmt og livsnært kan bringe klarhed og forløsning i ens liv. Metoden skal prøves for at komme til sin ret.

Denne introduktion er for dig, der vil undersøge, hvad metoden er og for dig, der vil deltage på et endagskursus, og som ikke har prøvet Opstillingsmetoden før.

Deltagelse i en introduktionsaften er uafhængig af deltagelse i et en- eller todagskursus, men er påkrævet for deltagerne på dagskurserne, med mindre du kender til metoden.

Om Opstillinger fra Hjertet
Oplev Opstillinger fra Hjertet, - i relationer til familien, til venner, og til indre og ydre virkeligheder som din essens, din vej, dine udfordringer og begrænsninger.

For at forandring kan ske, må udfordrende temaer i livet mødes og varetages fra dybere niveauer, end hvor de opstår. Vise mennesker som Einstein påpeger dette. Hjertet og det levende nærvær er sådanne niveauer.

Familieopstilling og Systemisk Konstellation er fundamentet i Opstillinger fra Hjertet.

Kontakt Naja for mere information, for tilmelding og for en snak om dine muligheder for at deltage.

Naja Vita Nielsen
Levende Nærvær
mobil +45 40 54 33 83
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.naja.nu
facebook.com/najavita