Sessioner ved direkte fremmøde og online

Læs mere her
Opstillinger fra Hjertet 25. + 26/9, 18. + 19/12 2020 i Kbh.

Læs mere her
Stadig få pladser på NÆRVÆR OG ESSENS II modul 3 1. - 4. okt. 2020 i Kbh.

Læs mere her
HVOR LEVER DU FRA III træningsforløb starter nu 19. - 22. nov. i Kbh.

Læs mere her
Kun 5 ledige pladser på Nytårsretreat i Dalsland 27.dec 2020. - 2. jan.2021

Læs mere her

NÆRVÆR & ESSENS III           TRÆNINGSFORLØB
Guld essens · Pink essens · Dimensionen basic trust og tilværelsens universelle støtte

Vil du også deltage i en uafhængig psykologisk og spirituel fordybelsesgruppe,
der mødes 3 gange centralt i København fra december 2020 – marts 2021?
Få redskaber til at lande i autenticitet og indre stilhed, metoder til at frisætte
bundne livsenergier og erfaring med at gå dybere i den ægte virkelighed, der er.

Vi efterlever Sundhedsstyrelsens gældende regler og vil hele tiden
justere efter disse for at undgå unødig smittespredning med corona.

DATOER: 3. – 6. december 2020, 14. – 17. januar 2021 og 11. – 14. marts 2021. 

PRISER:      9.300 DKK ved bindende tilmelding til hele forløbet med 3 moduler.
                       3.300 DKK pr. modul for enkelte, der med en særaftale kan deltage på kun et eller to af modulerne.

KURSUSLOKALER: Levende Nærvær/Integrativ Udvikling, Adelgade 58, 6. 1304 Kbh. K.

TRÆNINGSFORLØBET MED 3 MODULER

GULD ESSENS
Positiv og negativ sammenblanding i relationer
Inderligt møde eller smertefuld forvikling?
Kontaktfuldhed funderet i essentiel intim væren
Modul 1 den 3. – 6. december 2020

PINK ESSENS
Personlig kærlighed, en nødvendighed for en fordybet vækstproces
Uelskethedens rolle omkring selvværd
At smelte ind i hjertets renhed og uudnyttede kapacitet
Modul 2 den 14. – 17. januar 2021 

DIMENSIONEN BASIC TRUST (GRUNDLÆGGENDE TILLID)
Mistillid og fastlåsthed i sindet
Den trygge, støttende del af Væren
Tillidsfuld udvikling med tilværelsens universelle støtte
Modul 3 den 11. – 14. marts 2021

Et træningsforløb over 4 måneder, der giver mulighed for en dyb udviklingsproces i trygge rammer og med tid til udforskning, fordybelse og integration. Hvor vi arbejder i en dybere proces med nærvær og med livgivende indre strømme, som også kaldes essentielle kvaliteter. Hvor du kan gå på opdagelse i de dybere lag af dig selv under kyndig vejledning. Den gensidige støtte fra mennesker er uvurderlig og har en bærende kraft gennem hele forløbet.

KURSUSLEDER: Naja Vita Nielsen, Levende Nærvær.

HVAD FÅR DU, OG HVEM HENVENDER DETTE FORLØB SIG TIL?
NÆRVÆR & ESSENS III er et af flere uafhængige træningsforløb med hver 3 moduler, hvor du med særligt fokus vil fordybe dig i udvalgte livgivende essentielle kvaliteter, finde dem i dig selv og anvende dem til berigelse af dit liv. Tilsammen udgør de et hele af et unikt uddannelsesforløb, som ikke fås mange steder i Danmark.

Der vil også være deltagere, som har gået på andre Levende Nærværs træningsforløb, kurser eller retreats, men det er ikke en nødvendig forudsætning for dit udbytte af kurset.

På dette forløb er fokus på:
1. Guld essens med udvikling af evner til inderlige møder og evner til at håndtere smertefulde forviklinger i vores relationer.
2. Pink essens, hvor vi arbejder med følelsen af elskethed, af uelskethed og indvirkningen heraf på selvværd og med en fordybet personlig vækstproces.
3. Dimensionen Basic Trust med udvikling af en grundlæggende tillid i en støttende universel kvalitet, som gør os gennemgribende trygge.

Du undersøger hver af disse essensers kvaliteter, når de strømmer uhindret.
Og du bliver kendt med følgende begrænsende kræfter, der kan forløses:
I dette forløb gælder det især begrænsningerne i negativ sammenblanding og forviklede relationer. Det gælder den begrænsning, som et måske længe ubevidst lavt selvværd har på fordybelse og indre flow. Det gælder den mistede, trygge hengivelse til den naturlige støtte i tilværelsen.

Du får redskaber til og erfaring med at forløse disse livssaboterende kræfter og lande naturligt i ægthed
og indre tillid midt i livet, og i den virkelighed der er.

TRÆNINGSFORLØBETS SIGTE
"Når du lærer, hvordan du går ind i din direkte oplevelse, opdager du en dybere virkelighed af din egen basale kærlighed, indre støtte og tillid og det er virkelig frihed."

Vi bliver klar til at leve fra kvaliteter af den livgivende væren. Her føler vi os i samklang med dybere mening og formål. I en ægte kontakt med dine ressourcer baseret på en åbnende evne til inderlige, dybe eller lette møder med andre uden at fortabe os selv og uden unødige forsvar. Med et genvundet selvværd, der engang blev ladt tilbage i oplevelser af uelskethed. Med en levendegjort indre tillid og støtte kan vi navigere i samklang med egne værdier og opleve en virkelighed i en universel fornemmelse af nærvær.

Vi vil værdsætte og trives godt med indre tillid og støtte midt i hverdagslivets gøremål og med en bevidst retning hen imod at leve vores liv i pagt med ægte egne værdier. Vi bevæger os ind i en stabil indre navigation fra vores rene essens styret af kærlighed, nydelse, åbenhed, ægthed og autenticitet. Vi nyder relationer og samvær, når de er inkluderende og nære på den frie måde. Kontra den anstrengende måde at relatere på, når det sker ud fra egoets interesse og kampen om pladsen. En måske nyopdaget essensblindhed hos os kan nu opløses gradvist og erstattes af en tilstrømning af essentielle kvaliteter. Dermed bliver vores muligheder for at kunne tage gode valg, der matcher med, hvem og hvad vi nu er, mere og mere realistiske.

Den usikre overgang fra en kendt og hjemlig egoopbygning med base i sindets, psykens eller kroppens fastlåsning hen til et ægte eget fundament i livgivende væren – hvordan får vi kraft og indre retning til at gennemføre den? Især i de områder, hvor vi er allermest sårbare!

Hvordan får vi lavet skiftet ind i mere virkelig støtte og værdsættelse indefra? Når vi nu alle ofte kommer fra en oplevelse af delvis mangel, tomhed og fravær. Som vi oplever af og til, men jo ikke altid. Hvordan vender vi os væk fra en søgen efter ydre støtte i form af anerkendelse og beundring, succes og social accept? For i stedet at lande dér, hvor vi føler os allermest hjemme.

Det påkrævede indre arbejde gøres ikke i et snuptag, men er en fortsat kultivering i en klangbund af klarhed, ekspansion og nænsomhed. Det er ikke altid lige let. Påkrævet er ny viden, nye færdigheder. Oprigtig dedikation fra hjertet må til. Desuden en fast intention om at ville frisætte bundne energier og hæmmende overbevisninger. De fleste kan ikke mestre dette bevidsthedsskifte uden videre og slet ikke i områder, hvor udfordringerne er størst. Du vil på træningsforløbet få den vejledning og tid til fordybelse og udforskning i trygge rammer, som er nødvendig.

METODER OG STRUKTURER ER ALLE EKSPERIMENTIELLE OG GIVER EGEN-ERFARING OG LIVSFORANDRENDE INDSIGTER:

- Undervisning, dialog og guidninger
- Meditation, hjertets åbning og sindets afslapning
- Inquiry (undersøgende indre øvelser i små grupper ud fra den direkte oplevelse)
- Enkle opstillinger fra Hjertet (ud fra metoden Familieopstilling af Bert Hellinger)
- Elementer fra Storytelling for at vække visdommen i os.

I træningen indgår undervisning, dialog, øvelser og meditation. Hver del har et udvalgt emne i tillæg til let kropsarbejde, indre realisationsprocesser samt aktive og stille meditationsformer for at sikre, at det hele menneske er inddraget med både krop, hjerte og bevidsthed. Der vil være perioder, hvor vi er i stilhed.

UDTALELSER: Mange andre har deltaget på træningsforløb om NÆRVÆR & ESSENS med Naja Vita Nielsen - HER har du et lille udpluk af udtalelserne:
Der ingen tvivl om at Najas essenstræning har haft en helt afgørende positiv indflydelse på retningen i mit liv og mit generelle velbefindende. Jeg valgte at deltage uden specifikke forventninger til resultatet, men blev nærmest blæst omkuld af de markante ændringer det medførte for mig. Jeg anbefaler enhver at deltage.” Thomas H. Pedersen

"Fra sine mange, mange erfaringer og oplevelser har Naja udkrystalliseret de fineste og sandeste perler, som hun serverer i en smuk rækkefølge af teori, øvelser, deling, meditation og bevægelse. Jeg har følt mig 100 procent tryg, selvom det mange gange har været helt ukendt land, jeg blev kastet ud i. Jeg har nydt det super seriøse, sjove, trygge, nænsomme og kærlige space Naja skaber. Fantastisk god formidling, støtte og vejledning, der rykker. TAK!!" Katrine

”Jeg anbefaler på det varmeste Naja Vita Nielsens arbejde. Der er gode muligheder for at gå i dybden, opdage sindets mange måder at modarbejde sjælens udvikling og træde nye stier, alt sammen under Najas varme og kyndige ledelse.” Karen Margrete Olsen, Eurytmist, digter

”Min bedste anbefalinger til Naja og denne træning!” Lene Høffner, Fundraiser og Eventmager

”Anbefaler af hele mit hjerte Najas dybe, grundige og kærlige arbejde. Det er træninger på et meget højt niveau, og jeg vil anbefale dem til alle, som gerne vil i kontakt med sin inderste essens, blive klogere og vokse i kærlighed”. Mette Frahm

DELTAGERBEVIS: Deltagerne modtager deltagerbevis efter fuldført træning.

INDIVIDUELLE SESSIONER: Det er muligt og anbefalet at bestille individuelle sessioner i forløbet. Se website www.naja.nu for info om priser og klinik i København og på Midtsjælland.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

DATOER OG TIDER: Træningens 3 moduler med modul 1 den 3. – 6. december 2020, modul 2 den 14. – 17. januar 2021 og modul 3 den 11. – 14. marts
2021. Torsdage kl. 16.00 – 20.00, fredage og lørdage kl. 9.30 – 16.30, søndage kl. 9.30 – 15.30.

PRIS FOR DELTAGELSE PÅ HELE FORLØBET ELLER PÅ ENKELTE MODULER
1. Ved bindende tilmelding til hele forløbet på 3 moduler i alt 9.300 DKK. 
2. Det vil være muligt for enkelte deltagere med særaftale kun at deltage på enkeltmoduler. Kursusgebyr pr. modul er så 3.300 DKK, som indbetales ved tilmelding.

INKL. I PRISEN: Undervisning på de enkelte moduler. Årstidens suppe og boller torsdag aften.

TILMELDINGSFRIST: 10. november 2020.

TILMELDING: Rettes direkte til Naja Vita Nielsen tlf. 40 54 33 83, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

MAXIMUM DELTAGERANTAL: 12

TILMELDINGSFORHOLD
1. For deltagere, der tager hele træningsforløbet på 3 moduler: Tilmelding til hele træningen sikres ved indbetaling af depositum = 1. rate på 3.100 DKK. Tilmeldingen gælder for hele træningsforløbet på i alt 3 moduler med mindre andet er aftalt.
2. For deltagere, der deltager på et eller to moduler ud af de tre: Kursusgebyr 3.300 DKK pr. modul ved deltagelse på enkeltmoduler efter aftale indbetales ved tilmelding.

Kursusgebyr indbetales ved bankoverførsel til Naja Vita Nielsen, Stibjærgvej 19, 4370 St. Merløse. Danske Bank reg.nr. 3409 kontonr. 1302 4006. IBAN: DK 8530 0000 1302 4006. Swift: DABADKKK. Du er altid velkommen til at kontakte Naja for en anden betalingsordning, der passer dig bedre.

AFBUDSBETINGELSER: Halvdelen af depositum/1. rate på 3.100 DKK = 1.550 DKK refunderes ikke ved afmelding senere end 19. november 2020.

CORONAOPDATERING:
For norske deltagere: Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis der er karantænekrav i dit land ift. Danmark ved de enkelte modulers afholdelse. 
For danske deltagere: Du får dit indbetalte depositum eller kursusgebyr retur, hvis et modul ikke kan afholdes pga. landets coronasituation, eller hvis modulet ikke kan flyttes. 

Kontakt: Yderligere information om træningsforløbet:
Naja Vita Nielsen, Levende Nærvær
Tlf. +45 40 54 33 83, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.naja.nu, facebook.com/najavita

 
Banner