Sessioner nu ved direkte fremmøde og online

Læs mere her
HVOR LEVER DU FRA EKSTRA - enkeltstående særmodul den 4. - 7. juni 2020

Læs mere her
Opstillinger fra Hjertet 19. + 20. juni i Kbh.

Læs mere her
Sommerretreat 25. juli - 1. aug. i Dalsland, Sverige

Læs mere her
Du kan springe på her! Vi fortsætter 13. - 16. aug. med modul 2 på NÆRVÆR & ESSENS II træningsforløb i Kbh.

Læs mere her

NÆRVÆR & ESSENS II
Træningsforløb 

Indre kritiker · Teorien om huller
Indre kraft og fred · Medfølelse og indre vejledning

Du har mulighed for at springe på modul 2 den 13. - 16. august 2020.
Enkelte ledige pladser.

Corona update: I betragtning af risikoen for smittefaren med corona virus, har jeg besluttet at træffe følgende foranstaltninger:
- Afstand mellem personer i kursuslokale. 
- Vi spiser frokost med rigeligt plads imellem os i flere rum og helst udenfor hvis muligt.
- Der bliver rengjort, sprittet og luftet ud efter alle forskrifter.
- Vi følger anvisninger om afstand på fællesarealerne.
Mere detaljeret og grundig plan tilsendes ved tilmelding!

OM TRÆNINGSFORLØBET
Vil du også deltage i en psykologisk og spirituel fordybelsesgruppe, der mødes  i København fra maj - oktober 2020. Med mulighed for fortsættelse. Alle er velkomne!

Få redskaber til at lande i autenticitet og indre stilhed, metoder til at frisætte bundne livsenergier og erfaring i at gå dybere i den ægte virkelighed, der er.

Modul 1: Indre kritiker + Teorien om huller
              Tilstedeværelsen af superego, egoets håndhæver
              Overlevelsesstrategier, selvsabotage og egenomsorg
              Oplevelse af mangel, fravær og tomhed
              Veje til at genåbne til de livfulde essenser
              7. - 10. maj 2020

Modul 2: Indre kraft og fred              
              Hvad der begrænser indre kraft
              Din indre kamps ophør
              Åbning til 'ro og fred i maven' hvilende på indre kraft
              13. - 16. august 2020 Du kan springe på her!

Modul 3: Medfølelse og indre vejledning
              Åbning til egen indre vejledning, mening og formål
              Veje til at kunne tolerere livets tilbagevendende sårbarhed
              Evne til at forblive i den virkelighed, der er
              1. - 4. oktober 2020             

En træningsforløb over 5 måneder, der giver mulighed for en dyb udviklingsproces i trygge rammer og med tid til udforskning, fordybelse og integration. Kursusleder: Naja Vita Nielsen, Levende Nærvær.

TRÆNINGENS SIGTE
Vi er så klar til at leve fra kvaliteter af den livgivende væren. Her føler vi os i samklang med dybere mening og formål. Med en levendegjort indre kraft kan vi navigere i pagt med egne værdier og opleve indre fred og ro. Med et medfølende hjerte følger åbning til indre vejledning og en mestring af at kunne være med livets sårbarhed.

Vi værdsætter og trives godt med indre kraft og fred midt i hverdagslivets gøremål og med en bevidst retning om at leve vores liv i pagt med ægte egne værdier. Vi længes efter stabil indre navigation fra vores rene essens styret af kærlighed, nydelse, åbenhed, ægthed og autenticitet. Vi ønsker flere muligheder for at kunne tage gode valg, der matcher med, hvem og hvad vi nu er. Vi nyder relationer og samvær, når mødet sker i nærvær, inkluderende og nært på den frie måde. Kontra den anstrengende relateren ud fra egoets interesse og kampen om pladsen.

Den usikre overgang fra en kendt og hjemlig egoopbygning til et ægte eget fundament i livgivende væren – hvordan får vi kraft og indre retning til at gennemføre det? Især i de områder, hvor vi er allermest sårbare!

Hvordan får vi lavet skiftet ind i mere virkelig støtte og værdsættelse indefra? Når vi nu alle ofte kommer fra en oplevelse af delvis mangel, tomhed og fravær. Af og til og jo ikke altid.  Hvordan vender vi os væk fra en søgen efter ydre støtte af anerkendelse og beundring, succes og social accept? For at lande i, hvad vi elsker allermest?

Det påkrævede indre arbejde gøres ikke i et snuptag, men er en fortsat kultivering i en klangbund af klarhed, ekspansion og nænsomhed. Det er ikke altid lige let. Påkrævet er ny viden, nye færdigheder. Oprigtig dedikation fra hjertet må til. Desuden en fast intention om at ville frisætte bundne energier og hæmmende overbevisninger. De fleste kan ikke mestre dette bevidsthedsskifte uden videre og slet ikke i områder, hvor udfordringerne er størst. Vejledning og tid til fordybelse og udforskning i trygge rammer er nødvendig.

Hvad får du, og hvem henvender dette træningsforløb sig til?
NÆRVÆR & ESSENS II er et af flere uafhængige træningsforløb med hver 3 moduler, hvor du med særligt fokus vil fordybe dig i forskellige livgivende essentielle kvaliteter og deres berigelse af dit liv. Tilsammen udgør de et hele af et unikt uddannelsesforløb, som ikke fås mange steder i Danmark.

På dette forløb er fokus på:
1. at genkende og håndtere den indre kritiker, dommer, pusher
2. at følge vejen til nærvær og essens ved at forlade overlevelsesstrategier
3. at leve mere bevidst i et flow af naturlig indre fred og kraft, medfølelse og indre vejledning.

Du lærer dybdegående om to udvalgte essenskvaliteters særligt positive kendetegn af indre kraft, fred, nænsomhed og åbning til indre vejledning.

Du undersøger også hver af deres begrænsende livsområde, der kan forløses:
I dette forløb gælder det sorg og livets tilbagevendende sårbarhed. Det gælder ophør af meningsløshed, tomhed og retning, der blev uklar. Det gælder forløsning af en oplevelse af at stå i et vadested og af en fraværende indre kraft.

Du får redskaber til og erfaring med at forløse disse livssaboterende kræfter og lande naturligt i ægthed og indre fred midt i livet, og i den virkelighed der er.

Der vil også være deltagere, som har gået på andre Levende Nærværs træningsforløb, kurser eller retreats. Alle er velkomne.

Metoder og strukturer i træningen er alle eksperimentelle og giver den enkelte deltager egen-erfaring og livsforandrende indsigter:
- Undervisning, dialog og guidninger
- Meditation, hjertet åbning og sindets afslapning
- Inquiry og dialektisk inquiry (udforskende øvelser i små grupper)
- Små opstillinger fra Hjertet (ud fra metoden Familieopstilling af Bert Hellinger)
- Elementer fra Storytelling for at vække visdommen i os.

I træningen indgår undervisning, dialog, øvelser og meditation. Hvert modul har et udvalgt emne i tillæg til let kropsarbejde, indre realisationsprocesser samt aktive og stille meditationsformer for at sikre, at det hele menneske er inddraget med både krop, hjerte og bevidsthed. Der vil være perioder, hvor vi er i stilhed. Den gensidige støtte fra en kendt gruppe gennem længere tid er uvurderlig og har en bærende kraft gennem forløbet.

ANBEFALINGER - 4 kursister fra tidligere træningsforløb i NÆRVÆR & ESSENS siger:
”Der ingen tvivl om at Najas essenstræning har haft en helt afgørende positiv indflydelse på retningen i mit liv og mit generelle velbefindende. Jeg valgte at deltage uden specifikke forventninger til resultatet, men blev nærmest blæst omkuld af de markante ændringer det medførte for mig. Jeg anbefaler enhver at deltage.” Thomas H. Pedersen 
”Jeg anbefaler på det varmeste Naja Vita Nielsens arbejde. Der er gode muligheder for at gå i dybden, opdage sindets mange måder at modarbejde sjælens udvikling og træde nye stier, alt sammen under Najas varme og kyndige ledelse.” Karen Margrete Olsen. Eurytmist, digter
”Anbefaler af hele mit hjerte Najas dybe, grundige og kærlige arbejde. Det er træninger på et meget højt niveau, og jeg vil anbefale dem til alle, som gerne vil i kontakt med sin inderste essens, blive klogere og vokse i kærlighed.” Mette Frahm 
"Najas kurser er en opdagelsesrejse til steder i mig selv og i fællesskaber, som jeg ikke vidste eksisterede. Og Naja er en yderst kompetent og rolig rejseleder. Med en helt særlig evne til at skabe et rum for dybde. Uanset om det er på træninger igennem flere måneder med samme gruppe mennesker, et retreat i de svenske skove på en uge eller en familieopstilling på en dag, så når vi i fællesskab umådelig dyb kommunikation og forståelse i løbet af relativt kort tid. Tiden er i det hele taget en anden i den ramme, som Naja skaber. Tiden bliver indkapslet, og sjælen falder til ro. Hun skaber et rum, der åbner op for, at vi i samhørighed skaber ideer, forståelse og nye veje at gå. Selvom der er udstukket en plan, og Naja har et veltilrettelagt og fokuseret indhold, er man som deltager altid med til at forme dagen, fordi hun har en meget indfølende tilgang til undervisning. Jeg véd, at jeg vil blive overrasket. Jeg véd, at jeg vil se nye perspektiver. Og jeg véd, at min krop og sjæl vil falde til ro. Derfor er det både som at komme hjem og at tage til et helt nyt sted at deltage på Najas kurser." Ingrid Elholm Olsen

Deltagerbevis: Deltagerne modtager deltagerbevis efter fuldført træning. 

Individuelle sessioner: Det er muligt og anbefalet at bestille individuelle sessioner i forløbet. Se website www.naja.nu for info om priser, klinik i København og på Midtsjælland etc.

PRAKTISKE INFORMATIONER
Datoer og tider: 
Træningens 3 moduler med modul 1 den 7. - 10. maj 2020, modul 2 den 13. - 16. august 2020 og modul 3 den 1. - 4. oktober 2020. 

Alle moduler afholdes som 3½ dages kurser fra torsdage kl. 16.00 til søndage kl. 15.30. Torsdage kl. 16.00 – 20.00, fredage og lørdage kl. 9.30 – 16.30, søndage kl. 9.30 – 15.30. 

Pris for hele forløbet + for enkelt moduler
I alt 9.300 DKK (Ved bindende tilmelding til hele forløbet).
Det vil være muligt for deltagere med særaftale at deltage i et eller to af modulerne.
(Kursusprisen pr. modul er så 3.300 DKK).

Inklusiv i prisen
Undervisning på alle 3 moduler. Årstidens suppe og boller torsdag aften.

Tilmeldingsfrist: Så længe pladser haves!

Tilmelding
Tilmelding til hele træningen sikres ved indbetaling af depositum = 1. rate på 3.100 DKK. Tilmeldingen gælder for hele træningsforløbet på i alt 3 moduler med mindre andet er aftalt.

Maximum deltagerantal: 12 for modul 2 august 2020 Åben for tilmelding 

Betaling
Modul 2 og/eller modul 3: 3.300 DKK pr. modul indbetales ved tilmelding.

Beløbet indbetales ved bankoverførsel til Naja Vita Nielsen, Stibjærgvej 19, 4370 St. Merløse. Danske Bank reg.nr. 9493 kontonr. 5405695261. (Mobilepay 40 54 33 83 er mulig). IBAN: DK 3130005405695261. BIC: DABADKKK. 
Du er altid velkommen til at kontakte Naja for en anden betalingsordning, der passer dig bedre.

Afbestillingsbetingelser
Halvdelen af betalingen for modul 2 på 3.300 DKK = 1.650 DKK refunderes ikke ved afmelding senere end 27. juli 2020. 
Ved deltagelse på modul 1 er tilmeldingen for hele forløbet økonomisk bindende, med mindre andet er aftalt.

Kursussted
Træningen afholdes i Levende Nærvær/Integrativ Udvikling, Adelgade 58, 6. 1304 København K.

Kontakt: Yderligere information om træningsforløbet:
Naja Vita Nielsen, Levende Nærvær
Tlf. +45 40 54 33 83, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.naja.nu, Facebook.com/najavita

 
Banner