Ny start 2. - 5. april 2020 på NÆRVÆR & ESSENS II træningsforløb i Kbh.

Læs mere her
Meditation - Få pladser på Dit Dybe Nærværsretreat på Møn 10. - 15. marts 2020

Læs mere her
Påskeretreat i Dalsland 8. - 13. april 2020

Læs mere her
Lesbos - Meditation og Ferie - Zorba the Buddha Retreat 5. - 10. juni 2020

Læs mere her
Opstillinger fra Hjertet feb. og maj i Kbh 2020

Læs mere her

NÆRVÆR OG ESSENS II

Indre kritiker – Teorien om huller – Indre stilhed og fred  – Empati og medfølelse

Vil du også deltage i en psykologisk og spirituel fordybelsesgruppe, der mødes 3 gange i København fra april til august 2020? For at finde øget ståsted i essentielle kvaliteter af nærvær.

Modul 1: Indre kritiker + Teorien om huller
              Tilstedeværelsen af superego, egoets håndhæver
              Overlevelsesstrategier, selvsabotage og egenomsorg
              Mistede indre dele og den følelse af mangel og tomhed, det giver
              Herfra veje til at genåbne til essens, ægthed og indre frihed
              2. - 5. april 2020

Modul 2: Indre stilhed og fred 
              Din indre kamps ophør 
              Indre ufred og hvad der begrænser indre fred og stilhed
              Støtte fra vågnende kraft og indre rummelighed
              Åbning til sindets stilnen ved hjælp af fred i sjælen
              21. - 24. maj 2020 

Modul 3: Loving kindness og medfølelse
              Åbning til egen indre vejledning, mening og formål
              Veje til at kunne tolerere livets tilbagevendende sår og smerte
              Evne til at forblive i den virkelighed, der er
              13. - 16. august 2020

En træningsforløb over 5 måneder, der giver mulighed for en dyb udviklingsproces i trygge rammer og med tid til udforskning, fordybelse og integration. 
Alle er velkomne.

Kursusleder: Naja Vita Nielsen, Levende Nærvær.

TRÆNINGENS SIGTE
Vi er så klar til at leve fra kvaliteter af væren.  Vi føler os i samklang med dybere mening og formål med et frit hjerte. Med et åbent hjerte kan vi holde en sund afgrænsning uden at blive overvældet, og med et medfølende hjerte følger en mestring af at kunne være med livets smerter og sår.

Vi værdsætter og trives godt med indre stilhed og fred midt i hverdagslivets gøremål og med en bevidst retning om at leve vores liv i pagt med ægte egne værdier. Vi længes efter stabil indre navigation fra vores essens styret af kærlighed, nydelse, åbenhed, sandhed og autenticitet. Vi ønsker flere muligheder for at kunne tage gode valg, der matcher med, hvem og hvad vi nu er. Vi nyder relationer og samvær, når mødet sker i nærvær, inkluderende og nært på den frie måde. Kontra den anstrengende relateren ud fra egoets interesse og kampen om pladsen.

Den usikre overgang fra en kendt og hjemlig egoopbygning til et ægte eget fundament i væren – hvordan får vi kraft og indre retning til at gennemføre det? Især i de områder, hvor vi er allermest sårbare!

Hvordan får vi lavet skiftet ind i mere virkelig støtte og værdsættelse indefra? Når vi nu alle ofte kommer fra en oplevelse af delvis mangel, tomhed og fravær. Af og til og jo ikke altid.  Hvordan vender vi os væk fra en søgen efter ydre støtte af anerkendelse og beundring, succes og social accept? For at lande i, hvad vi elsker allermest?

Det påkrævede indre arbejde gøres ikke i et snuptag, men er en fortsat kultivering i en klangbund af klarhed, ekspansion og nænsomhed. Det er ikke altid lige let. Påkrævet er ny viden, nye færdigheder. Oprigtig dedikation fra hjertet må til. Desuden en fast intention om at ville frisætte bundne energier og hæmmende overbevisninger. De fleste kan ikke mestre dette bevidsthedsskifte uden videre og slet ikke i områder, hvor udfordringerne er størst. Vejledning og tid til fordybelse og udforskning i trygge rammer er nødvendig.

Hvad får du, og hvem henvender dette træningsforløb sig til?
Denne træning ”NÆRVÆR OG ESSENS II” er et af flere uafhængige træningsforløb, hvor du med særligt fokus vil fordybe dig i forskellige essentielle kvaliteter. I dette forløb er fokus på 1. at genkende og håndtere den indre kritiker, dommer, pusher, 2. at slippe overlevelsesstrategier, samt 3. at leve mere bevidst i et flow af naturlig indre fred og stilhed, empati og medfølelse.

Du lærer dybdegående om to essenskvaliteters særligt positive kendetegn. Du undersøger også hver af deres begrænsende livsområde, der kan forløses: I dette forløb gælder det sorg og livets tilbagevendende sår og smerter. Det gælder ophør af meningsløshed, tomhed og retning, der blev uklar. Det gælder forløsning af en oplevelse af at stå i et vadested og af en fraværende indre fred.

Du får redskaber til og erfaring med at forløse disse livssaboterende kræfter og lande i ægthed, indre stilhed midt i turbulensen, og i den virkelighed der er.

Der vil være deltagere fra andre Levende Nærværs træningsforløb, kurser eller retreats. Alle er velkomne.

Metoder og strukturer i træningen er alle eksperimentelle og giver den enkelte deltager egen-erfaring og livsforandrende indsigter:
- Undervisning, dialog og guidninger
- Meditation, hjertet åbning og sindets afslapning
- Inquiry og dialektisk inquiry (udforskende øvelser i små grupper)
- Små opstillinger fra Hjertet (ud fra metoden Familieopstilling af Bert Hellinger)
- Elementer fra Storytelling for at vække visdommen i os.

I træningen indgår undervisning, dialog, øvelser og meditation. Hvert modul har et udvalgt emne i tillæg til let kropsarbejde, indre realisationsprocesser samt aktive og stille meditationsformer for at sikre, at det hele menneske er inddraget med både krop, hjerte og bevidsthed. Der vil være perioder, hvor vi er i stilhed. Den gensidige støtte fra en kendt gruppe gennem længere tid er uvurderlig og har en bærende kraft gennem forløbet.

TESTIMONIES - 4 kursister fra tidligere træningsforløb i NÆRVÆR OG ESSENS siger:
”Der ingen tvivl om at Najas essenstræning har haft en helt afgørende positiv indflydelse på retningen i mit liv og mit generelle velbefindende. Jeg valgte at deltage uden specifikke forventninger til resultatet, men blev nærmest blæst omkuld af de markante ændringer det medførte for mig. Jeg anbefaler enhver at deltage.” Thomas H. Pedersen 
”Jeg anbefaler på det varmeste Naja Vita Nielsens arbejde. Der er gode muligheder for at gå i dybden, opdage sindets mange måder at modarbejde sjælens udvikling og træde nye stier, alt sammen under Najas varme og kyndige ledelse.” Karen Margrete Olsen. Eurytmist, digter
”Anbefaler af hele mit hjerte Najas dybe, grundige og kærlige arbejde. Det er træninger på et meget højt niveau, og jeg vil anbefale dem til alle, som gerne vil i kontakt med sin inderste essens, blive klogere og vokse i kærlighed.” Mette Frahm 
"Najas kurser er en opdagelsesrejse til steder i mig selv og i fællesskaber, som jeg ikke vidste eksisterede. Og Naja er en yderst kompetent og rolig rejseleder. Med en helt særlig evne til at skabe et rum for dybde. Uanset om det er på træninger igennem flere måneder med samme gruppe mennesker, et retreat i de svenske skove på en uge eller en familieopstilling på en dag, så når vi i fællesskab umådelig dyb kommunikation og forståelse i løbet af relativt kort tid. Tiden er i det hele taget en anden i den ramme, som Naja skaber. Tiden bliver indkapslet, og sjælen falder til ro. Hun skaber et rum, der åbner op for, at vi i samhørighed skaber ideer, forståelse og nye veje at gå. Selvom der er udstukket en plan, og Naja har et veltilrettelagt og fokuseret indhold, er man som deltager altid med til at forme dagen, fordi hun har en meget indfølende tilgang til undervisning. Jeg véd, at jeg vil blive overrasket. Jeg véd, at jeg vil se nye perspektiver. Og jeg véd, at min krop og sjæl vil falde til ro. Derfor er det både som at komme hjem og at tage til et helt nyt sted at deltage på Najas kurser." Ingrid Elholm Olsen

Deltagerbevis: Deltagerne modtager deltagerbevis efter fuldført træning. 

Individuelle sessioner 
Det er muligt og anbefalet at bestille individuelle sessioner i forløbet. Se website www.naja.nu for info om priser etc.

PRAKTISKE INFORMATIONER
Datoer og tider
Træningens 3 moduler 2. - 5. april, 21. - 24. maj, 13. - 16. august 2020 afholdes som 3½ dages kurser fra torsdage kl. 16.00 til søndage kl. 15.30. Torsdage kl. 16.00 – 20.00, fredage og lørdage kl. 9.30 – 16.00, søndage kl. 9.30 – 15.30. 

Pris
I alt 9.500 DKK (Ved bindende tilmelding til hele forløbet).
Det vil være muligt for enkelte deltagere med særaftale at deltage i et eller to af modulerne.
(Kursusprisen pr. modul er så 3.300 DKK).

Inklusiv i prisen
Undervisning på alle 3 moduler. Årstidens suppe og boller torsdag aften.

Tilmeldingsfrist: 1. marts 2020.

Tilmelding
Tilmelding til hele træningen sikres ved indbetaling af depositum = 1. rate på 3.200 DKK. Tilmeldingen gælder for hele træningsforløbet på i alt 3 moduler med mindre andet er aftalt.

Maximum deltagerantal: 12 Stadig åben for tilmelding

Betaling
Kursusprisen på 9.500 DKK kan naturligvis betales samlet, men det er også muligt at indbetale i 3 rater (eller flere):
1. rate/depositum: 3.200 DKK indbetales ved tilmelding og senest 1. marts 2020.
2. rate: 3.200 DKK indbetales senest den 7. maj 2020. 
3. rate: 3.100 DKK indbetales senest den 1. august 2020.

Raterne indbetales ved bankoverførsel til Naja Vita Nielsen, Stibjærgvej 19, 4370 St. Merløse. Danske Bank reg.nr. 9493 kontonr. 5405695261. (Mobilepay 40 54 33 83 er mulig). IBAN: DK 3130005405695261. Swift kode: DABADKKK. 
Du er altid velkommen til at kontakte Naja for en anden betalingsordning, der passer dig bedre.

Afbestillingsbetingelser
Halvdelen af 1. rate/depositum på 3.200 DKK = 1.600 DKK refunderes ikke ved afmelding senere end 15. marts 2020. Ved deltagelse på modul 1 er tilmeldingen for hele forløbet økonomisk bindende, med mindre andet er aftalt.

Kursussted
Træningen afholdes i Levende Nærvær/Integrativ Udvikling, Adelgade 58, 6. 1304 København K.

Du er velkommen til at kontakte mig med dine spørgsmål, for tilmelding og for en snak om dine muligheder for at deltage.

Jeg ser frem til at høre fra dig,
Kh Naja

Naja Vita Nielsen
Levende Nærvær

mobil +45 40 54 33 83
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.naja.nu
facebook.com/najavita

 
Banner