Ny start 2. - 5. april 2020 på NÆRVÆR & ESSENS II træningsforløb i Kbh.

Læs mere her
Meditation - 3 pladser endnu på Dit Dybe Nærværsretreat på Møn 10. - 15. marts 2020

Læs mere her
Påskeretreat i Dalsland 8. - 13. april 2020

Læs mere her
Lesbos - Meditation og Ferie - Zorba the Buddha Retreat 5. - 10. juni 2020

Læs mere her
Opstillinger fra Hjertet feb. og maj i Kbh 2020

Læs mere her

HVOR LEVER DU FRA?
fra nærvær? – fra fravær? – fra inderlighed? fra indre kritik? 

Find ståsted i nærvær og inderlighed
Transformation af fastlåste energier

Modul 1: Positiv og negativ merging
med en selv og med andre
Inderligt møde eller smertefuld forvikling?
Kontaktfuldhed funderet i gylden essens
31. januar – 3. februar 2019

Modul 2: Den indre kritiker
Tilstedeværelsen af superego og indre dommer
Overlevelsesstrategier, selvsabotage og egenomsorg
Nøgler til ægthed og indre frihed
28. – 31. marts 2019 

Modul 3: Guidance
Forståelse af beskeder fra alle dele af vores liv
Barrierer for gennembrud og temaer at forløse
Navigation styret af kærlighed, åbenhed og autenticitet
16. – 19. maj 2019

En TRÆNING over 4 måneder, der giver mulighed for en dyb udviklingsproces
i trygge rammer og med tid til udforskning, fordybelse og integration.

Kursusleder: Naja Vita Nielsen fra Levende Nærvær.

OM SELVE TRÆNINGEN

Optakt . . .
På rejsen gennem livet møder vi roser og torne. Vi velsignes af opløftende hændelser, og vi udfordres.
Vi oplever rygvind og modvind i det ydre liv og i det indre liv. Tilsyneladende er det fordelt forskelligt på forskellige mennesker, men sikkert er det, at vi alle får vores dosis.

Vi længes, vi håber, vi søger . . .
Vi længes efter stabil indre navigation styret af kærlighed, nydelse, åbenhed, sandhed og autenticitet.

Vi håber på at kunne tage gode valg, der matcher med, hvem og hvad vi er.

Vi søger efter relationer med andre og med os selv, der er ægte og meningsfulde. Hvor samvær bliver autentisk og befrugtende, når mødet sker i et klima af nærvær. Hvor der bliver mere lydhørhed og større kapacitet for kærlighed og ærlighed.

Der er stor forskel på, om der tages udgangspunkt i, at to jeg’er snakker, eller at ståstedet i kontakten mellem mennesker er nærvær. Jeg’er er ofte kun interesseret i sig selv. Mennesker med ståsted i nærvær er interesseret i en inkluderende helhed. Et nært forhold, der hviler i nærvær, har stor adgang til inderlighed, kontaktfuldhed og frugtbart samarbejde.

Det svære . . .
Vi genkender ikke altid den bredspektrede indre natur af nærvær, selv når den flyder frit i os.

Vi haster afsted af mange grunde, og vi når ikke altid at værdsætte og give plads til de mere umærkelige strømninger af det dyrebareste – vores rige nærvær, der pulserer og cirkulerer af indre liv.

Vi opdager igen og igen, at vi i vores relationer blander skidt og kanel, så vi ofte ikke kan mærke, hvem der er hvem, hvis der er hvis, og hvad der er hvad. Vi længes efter inderlighed og får i stedet for skabt forviklinger.

Vi lever efter flere sæt af retningslinjer, men det er ikke altid klart for os, om disse tjener os eller saboterer os.

Vi lytter til indre styrende stemmer, til superegoets ytringer, som vi ofte tager for vores egne. Vi hører ikke altid, at den indre kritiker og dommer kommer fra udtjente overlevelsesstrategier og nu ubrugelige tilhørsforhold fra opvæksten.

Vejene igennem . . .
Når vi møder vores vanskeligste områder med inklusivitet og med styrke og følsom vilje, sker der noget overraskende og ganske vidunderligt; -  de forvandler sig, -  traumer bliver til ressourcer og modstande bliver til inderlighed. De mest sårbare steder i os bliver med tiden dem, hvor vores medfølelse og mildhed til os selv og andre mennesker er dybest.

Men det er ikke altid lige let. Påkrævet er ny viden, nye færdigheder. En oprigtig dedikation fra hjertet og en stabil intention om at ville frisætte enhver fastlåst energi.

De fleste kan ikke mestre dette bevidsthedsskifte uden videre og slet ikke i områder, hvor udfordringerne er størst. Vejledning og tid til fordybelse og udforskning i trygge og nærende rammer er nødvendigt.

Med hjertet som katalysator og indsigten som retningsgiver kan vi lære at møde forhindringer indefra uden at hænge fast i identifikation og fastlåsning. Det evindelige omkvæd ’det er altid sådan’ og ’det bliver aldrig anderledes’ ophører.

I en hjertevarm og klar konfrontation får indre forhindringer af forskellig afstamning mulighed for at slippe og forvandle sig til deres potentiale: En sund forankring i, hvem og hvad vi sandt ér.

Vi opdager, at vi nu mere og mere lever fra kvaliteter af nærvær, fra inderlighed, fra autenticitet, fra glæde og åbenhed og fra intimitet med os selv og livet.

Den gensidige støtte fra en kendt gruppe gennem længere tid er uvurderlig og har en bærende kraft gennem forløbet.

Metoder og strukturer i træningen
- Undervisning, dialog og guidninger
- Meditation, hjertet og sindets åbning
- Inquiry og dialektik inquiry (udforskende indre øvelser i små grupper)
- Små opstillinger fra Hjertet (ud fra metoden Familieopstilling af Bert Hellinger)
- Elementer fra Storytelling for at vække visdommen i os

Hvert modul har et udvalgt emne i tillæg til let kropsarbejde, støttende meditationsformer og indre realisationsprocesser, for at sikre at det hele menneske er inddraget med både krop, hjerte og bevidsthed.

TESTIMONIES
2 kursister fra tidligere træningsforløb siger:
"Najas kurser er en opdagelsesrejse til steder i mig selv og i fællesskaber, som jeg ikke vidste eksisterede. Og Naja er en yderst kompetent og rolig rejseleder. Med en helt særlig evne til at skabe et rum for dybde. Uanset om det er på træninger igennem flere måneder med samme gruppe mennesker, et retreat i de svenske skove på en uge eller en familieopstilling på en dag, så når vi i fællesskab umådelig dyb kommunikation og forståelse i løbet af relativt kort tid. Tiden er i det hele taget en anden i den ramme, som Naja skaber. Tiden bliver indkapslet, og sjælen falder til ro. Hun skaber et rum, der åbner op for, at vi i samhørighed skaber ideer, forståelse og nye veje at gå. Selvom der er udstukket en plan, og Naja har et veltilrettelagt og fokuseret indhold, er man som deltager altid med til at forme dagen, fordi hun har en meget indfølende tilgang til undervisning. Jeg véd, at jeg vil blive overrasket. Jeg véd, at jeg vil se nye perspektiver. Og jeg véd, at min krop og sjæl vil falde til ro. Derfor er det både som at komme hjem og at tage til et helt nyt sted at deltage på Najas kurser". Ingrid Elholm Olsen

”Anbefaler af hele mit hjerte Najas dybe, grundige og kærlige arbejde. Det er træninger på et meget højt niveau, og jeg vil anbefale dem til alle, som gerne vil i kontakt med sin inderste essens, blive klogere og vokse i kærlighed”. Mette Frahm 

Deltagerbevis: Deltagerne modtager deltagerbevis efter fuldført træning. 

Individuelle sessioner
Det er muligt og anbefalet at bestille individuelle sessioner i forløbet. Se website www.naja.nu for info om priser etc.

Denne træning ”HVOR LEVER DU FRA? ” er én af flere ”Levende Nærværs Træninger”.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Datoer og tider
Træningens 3 moduler den 31. januar – 3. februar, den 28. – 31. marts, den 16. – 19. maj 2019 afholdes som 3½ dages kurser fra torsdage kl. 16.30 til søndage kl. 15.30. Torsdage kl. 16.30 – 21.00, fredage og lørdage kl. 9.30 – 17.00, søndage kl. 9.30 – 15.30.

Pris
I alt 9.000 DKK (3.000 DKK pr. kursus ved bindende tilmelding til hele forløbet).
Det vil være muligt for enkelte deltagere med særaftale at deltage i et eller to af modulerne.
(Kursusprisen pr. modul er så 3.200 DKK).

Inklusiv i prisen
Undervisning på alle 3 moduler.
Årstidens suppe og boller torsdag aften.

Tilmeldingsfrist: Nu og så længe pladser haves. 

Tilmelding
Tilmelding til hele træningen sikres ved indbetaling af depositum og 1. rate på 3.000 DKK.
Tilmeldingen gælder for hele træningsforløbet på i alt 3 moduler med mindre andet er aftalt.

Maximum deltagerantal: 12 Åben for tilmelding 3 ledige pladser
Muligt at spring på fra modul 2!

Betaling
Kursusprisen på 9.000 DKK kan naturligvis betales samlet, men det er også muligt at indbetale i 3 rater (eller flere):
1. rate/depositum: 3.000 DKK indbetales ved tilmelding.
2. rate: 3.000 DKK indbetales senest den 1. marts 2019. 
3. rate: 3.000 DKK indbetales senest den 1. maj 2019.

Raterne indbetales via mobilepay 40 54 33 83 eller ved bankoverførsel til Naja Vita Nielsen, Stibjærgvej 19, 4370 St. Merløse. Danske Bank reg.nr. 9493 kontonr. 5405695261.
IBAN: DK 3130005405695261. Swift kode: DABADKKK. 
Du er velkommen til at kontakte Naja for en anden betalingsordning, der passer dig bedre.

Afbestillingsbetingelser
Halvdelen af 1. rate/depositum på 3.000 DKK = 1.500 DKK refunderes ikke ved afmelding senere end 7. januar 2019. Ved deltagelse på modul 1 er tilmeldingen for hele forløbet bindende, med mindre andet er aftalt.

Kursussted
Træningen afholdes i Levende Nærvær/Integrativ Udvikling, Adelgade 58, 6. 1304 København K.

Du er velkommen til at kontakte mig med dine spørgsmål, for tilmelding og for en snak om dine muligheder for at deltage.

Jeg er frem til at høre fra dig,
Kh Naja

Naja Vita Nielsen
Levende Nærvær

mobil +45 40 54 33 83
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.naja.nu
facebook.com/najavita

 
Banner