Nytårsretreat i Dalsland 27. dec. 18 - 2. jan. 19

Læs mere her
HER ÉR JEG - Træning starter i Kbh. den 17. januar 2019

Læs mere her
Dit Dybe Nærvær træningsretreat på Møn, den 28. feb. - 5. mar. 2019

Læs mere her
Opstillinger fra Hjertet nov. 2018 - apr. 2019 i Kbh.

Læs mere her

OVERGANGE I LIVET 
Døre til indre transformation
Levende Nærværs Træning

EN 7 MÅNEDERS TRÆNING FORDELT OVER 4 KURSER
Træningen holdes i stille lokaler centralt i København uden overnatning
11. - 14. maj 2017, 17. - 20. august 2017, 5. – 8. oktober, 16. – 19. november 2017

Denne træning om Overgange i Livet har været et ønske for mig at lancere - længe. Fordi jeg ser det som uhyre vigtigt at kunne koble vores mangfoldige livsovergange sammen med genvinding af essentielle kvaliteter. Så forandringen bliver en forvandling dybere ind i vores sande natur og ikke som så ofte en uhåndterlig livskrise. 

Denne træning Overgange i Livet vil udkrystallisere væsentlige hovedtilstande af Beings bevægelser i os, når Being strømmer frit.
Det udtrykker sig som tilstande af styrke, mod, medfølelse, fred, stilhed, sand vilje, vedholdenhed og glæde og begejstring, når der er brug for det.
Tilstande, som vi tit savner i hverdagens forandringsprocesser og udfordringer.
Tilstande, der giver et godt alternativ til følelserne af stress, bekymring, overvældelse, svækkelse, uværdighed, tvivl og tyngethed.

Den enkelte deltager vil sætte denne forståelse og udforskning i relation til eget liv og egne livsovergange.

Vi har i vores nutid ikke tradition for at tage vare på de mange forskelligartede livsovergange. Derfor kaster disse os ud i kortere eller længerevarende kriser. Hvor vi ofte synes, at noget er forkert eller er gået galt. Hvor vi med stor usikkerhed navigerer uden indre landkort og støtte. Dette forløb er et nutidigt alternativ med basis i den moderne psykologi og nærværslære.

Der er så mange måder, hvorpå vi mennesker oplever forandringer i vores liv. Måske flytter du til en anden egn, alene eller sammen, har forandringer i dine venskaber og forhold, har ændringer i jobsituation eller karriere, du får børn, egne eller andres eller dine børn flytter hjemmefra, du oplever forandring i helbred eller i aldersfase. Eller du erfarer, at dit indre bevidsthedsniveau er højere og klarere end før. 

Som en nærmest grundlæggende betingelse i livet oplever vi dybe og livsforandrende overgange. Vi er ikke, hvad vi plejede at være, og denne proces af at forlade det gamle, at bevæge os ind i en ny fase af vores liv, og i virkeligheden ind i en ny identitet, er en vigtig del af en indre vækst og modning.

En livsforandring er naturligt udfordrende i sin bølge af afsked med noget kendt og ofte trygt. Herefter et vadested, hvor vi hverken kan bevæge os frem eller tilbage. Efterfulgt af en åbning og vækst ind i det nye. Men denne bevægelse behøver ikke at blive oplevet som en truende krise. Det behøver ikke være sådan. Du kan få indsigt og kompetencer omkring de dybereliggende dynamikker.

Med en villighed til at åbne til nærvær og tilstedeværelse vil en livsovergang netop kunne bidrage til en indre forvandling. Du vil skridt for skridt kunne opnå adgang til og fortrolighed med indre essenstilstande af nærvær som varm styrke og nænsomhed i afskeden, stilhed og fred i stormen, stabilitet og frydefuld glæde, når det nye tager fart. En kundskab og en fortrolighed, som kan anvendes igen og igen uanset den ydre forandring, og som vil give den enkelte en voksende tillid, modenhed og visdom.

I træningen indgår undervisning, dialog, øvelser og meditation. Hvert modul har et udvalgt emne i tillæg til let kropsarbejde, tidløse meditationsformer og indre realisationsprocesser, for at sikre at det hele menneske er inddraget med både krop, hjerte og bevidsthed. Der vil være perioder, hvor vi er i stilhed.

Tidligere deltagere på mine træninger skriver:
”Min allervarmeste anbefaling. Jeg har selv arbejdet med Naja i et par år og er blevet så glad for at læne mig ind i den nænsomhed, stilhed, frihed og sandhed, som opstår i rummet med hende.” Mette Frahm

”Dette kursus har min varmeste anbefaling. Det er helt nyt og klar til dem, der har brug for at finde samhørighed, støtte og inspiration til at stå i en livsomvæltende situation. Naja Vita Nielsen har et helt særligt felt af lys, visdom, fællesskab og nærvær - som jeg kender til fra flere års følgeskab.” Ingrid Olsen

”Det kan kun være godt når det er Naja.” Hanne Bræmer-Klein

”Jeg kan tilslutte mig Ingrids ord af hele mit hjerte .. Naja Vitas rolige, kærlige og dybe nærvær, hendes redskaber, viden og visdom er en gave .. tag imod." Lea Chelina Hiector

”Min aller varmeste anbefaling, også hvis livet sådan rigtig kradser. Jeg har selv arbejdet med Naja til stor tilfredsstillelse." Eja

Modul 1:          Overgange i livet og deres fælles faser
                        Nærvær tilstede som essenstilstande
                        Sjælens orientering og metoden inquiry
                        11. - 14. maj 2017

Modul 2:          Kærlighed og styrke som allierede i overgange    
                        Medfølelse med vores tab
                        Mod til at møde vores forandringer                         
                        17. - 20. august 2017

Modul 3:          Stilhed og fred midt i forandring
                        Indre rummelighed som støtte i forandringer
                        Alenehed som en døråbning til kærlighed                      
                        5. – 8. oktober 2017 

Modul 4:          Forankring og fejring
                       Glæde og fryd over din nyvundne modenhed
                       Stabilisering af din nye vækst                         
                       16. – 19. november 2017

Deltagerbevis: Deltagerne modtager deltagerbevis efter fuldført træning.

Individuelle sessioner 
Det er muligt og anbefalet at bestille individuelle sessioner i forløbet. Se website for info om priser etc.

Kursusleder:
Naja Vita Nielsen.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Tider
Træningens 4 moduler den 11. - 14. maj, 17. - 20. august, 5. – 8. oktober 2017, 16. – 19. november 2017 afholdes som 3½ dags eksternatkurser fra torsdage kl. 16.30 til søndage kl. 15.30. Torsdage kl. 16.30 – 21.00, fredage og lørdage kl. 9.30 – 17.00, søndage kl. 9.30 – 15.30.

Pris
I alt 11.400 DKK (2.850 DKK pr. kursus ved bindende tilmelding til hele forløbet).
Det vil være muligt for enkelte deltagere med særaftale at deltage i et eller to af kurserne. 
(Kursusprisen pr. kursus er så 3.100 DKK).

Inklusiv i prisen
Undervisning på alle 4 moduler.
Årstidens suppe og boller torsdag aften.

Tilmeldingsfrist: Så længe pladser haves.

Tilmelding
Tilmelding til hele træningen sikres ved indbetaling af depositum og 1. rate på 2.850 DKK.
Tilmeldingen gælder for hele forløbet på i alt 4 moduler.

Maximum deltagerantal: 14.

Betaling
Kursusprisen på 11.400 DKK kan naturligvis betales samlet, men det er også muligt at indbetale i 4 rater:
1. rate/depositum: 2.850 DKK indbetales ved tilmelding.
2. rate: 2.850 DKK indbetales senest den 1. august 2017 
3. rate: 2.850 DKK indbetales senest den 15. september 2017
3. rate: 2.850 DKK indbetales senest den 1. november 2017

Raterne indbetales ved bankoverførsel til Naja Vita Nielsen, Danske Bank reg.nr. 9493 kontonr. 5405695261. IBAN: DK 3130005405695261. Swift kode: DABADKKK. 
Du er velkommen til at kontakte Naja for en anden betalingsordning, der passer dig bedre.

Afbestillingsbetingelser
Halvdelen af 1. rate/depositum på 2.850 DKK = 1.425 DKK refunderes ikke ved afmelding senere end 27. april 2017. Ved deltagelse på del 1 er tilmeldingen for hele forløbet bindende.

Kursussted
Træningen afholdes i kursuslokalerne hos Integrativ Udvikling/Levende Nærvær, Adelgade 58, 6. 1304 København K.

Du er velkommen til at kontakte for mere information, for tilmelding og for en snak om dine muligheder for at deltage.

Naja Vita Nielsen
Levende Nærvær

mobil +45 40 54 33 83
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.naja.nu
facebook.com/najavita

 
Banner