Internattræning En Fri Himmel starter 14.-17. septemberLæs mere her
Opstillinger fra Hjertet sept. - dec. 2017 i Kbh

Læs mere her
Levende Nærværs Træninger

 

 

 

 

 

 

KOMMENDE TRÆNING starter 14. september 2017 - åben for tilmelding

EN FRI HIMMEL serie II 2017 - 2018 mere info HER
At frisætte livet i hverdagen
Temaer: Frisæt smerten - Frisæt sindet - Frisæt hjertet 
En levende Nærværs træning

En selvstændig 6 måneders træning

3 X 3½ dags weekend retreats 
14. - 17. september 2017, 2. - 5. november 2017, 8. - 11. februar 2018

Her vil du møde ligesindede med erfaringer, som vil vække et kraftfuldt og værdifuldt felt under de tre kurser, som træningen indeholder. Træningen foregår på på Langebæk Kursus og Retreatcenter på det sydlige Sjælland med alle 3 moduler som 3½ dags weekendkurser.

Birgit Nilsson skriver: ”Naja, du har nogle særlige kompetencer og kvaliteter, hvor du kan gå hele vejen, som jeg har oplevet det på træningen i ”Den Fri Himmel”. En bevægelse fra det traumatiske felt, ind i den spirituelle åbning med transformationsarbejde og i kontakten til den sande natur og den dybere essens. Du formår at træningen understøtter processen med at få åbnet ind i den dybere kontakt på mange planer.  Ikke mindst fordi jeg som deltager kan mærke din væren i kærlighedsrummet. Tak.”

blonstbaggrund-1

KOMMENDE TRÆNING starter 30. november 2017 - åben for tilmelding

IND TIL KERNEN AF LEVENDE NÆRVÆR - mere info kommer
i teori og praksis

En 4 måneders selvstændig træning
3 x 3½ dags weekendkurser 30. nov. - 3. dec. 2017, 25. - 28. jan. 2018, 15. - 18. marts 2018

Træningen holdes i stille lokaler centralt i København uden overnatning.

Ønsker du at komme mere stabilt fra indre fred og stilhed og ikke fra bekym

 

blonstbaggrund-1

TRÆNING I GANG 

OVERGANGE I LIVET SOM DØRE TIL INDRE TRANSFORMATION 2017 - mere info HER
En levende Nærværs træning

7 måneders træning
4 x 3½ dags weekendkurser 11. - 14. maj, 17. - 20. august, 5. – 8. oktober 2017, 16. – 19. november 2017.
Træningen holdes i stille lokaler centralt i København uden overnatning.

Denne træning Overgange i Livet vil udkrystallisere væsentlige hovedtilstande af Beings bevægelser i os, når Being strømmer frit.
Det udtrykker sig som tilstande af styrke, mod, medfølelse, fred, stilhed, sand vilje, vedholdenhed og glæde og begejstring, når der er brug for det.
Tilstande, som vi tit savner i hverdagens forandringsprocesser og udfordringer.
Tilstande, der giver et godt alternativ til følelserne af stress, bekymring, overvældelse, svækkelse, uværdighed, tvivl og tyngethed.

Hver deltager vil implementere dette bevidsthedsskifte skridt for skridt for at leve i pagt med den kerne, du er, mere og mere.

Du kan se et halvtimes online foredrag over hele temaet OVERGANGE I LIVET SOM DØRE TIL INDRE TRANSFORMATION ved at klikke på linket: Online foredrag Livsovergange – Naja Vita

blonstbaggrund-1

TRÆNING I GANG 

AT BIDRAGE I VERDEN serie III 2017 - mere info HER
En levende Nærværs træning

En 6 måneders selvstændig træning
3 x 3½ dags weekendkurser 16. - 19. marts, 25. - 28. maj, 31. aug. - 3. sept. 2017

Træningen holdes i stille lokaler centralt i København uden overnatning.

Ønsker du at komme mere stabilt fra indre fred og stilhed og ikke fra bekymring og kaos?
Værdsætter du ægte kontakt og nyder friheden fra at bebrejde og  kæmpe for anerkendelse?
Længes du efter at være funderet i indre støtte og tillid til verden? 

Vores ofte dybtfølte interesse for at bidrage i verden har mange udtryk og former.
Uanset vores udtryk, så bliver vores bidrag mere klart, præcist og meningsfuldt, når vi kommer fra den, vi mere sandt er.
Denne træning fokuserer på at mestre nye færdigheder af at komme ’hjemmefra’, fra hjertet, fra kernen, fra sjælen, fra essensen af os.
Det kan give grobund for et liv levet i stor overensstemmelse med, hvad netop hver enkelt ønsker og kan bidrage med, for en selv, for de nærmeste og for verden.

blonstbaggrund-1

KOMMENDE TRÆNING

AT BIDRAGE I VERDEN SERIE IV 2017 - 2018 mere info kommer

En levende Nærværs træning

En 4 måneders selvstændig træning
3 x 3½ dags weekendkurser 30. nov. - 3. december 2017, 25. - 28. januar 2018, 15. - 18. marts 2018

Træningen holdes i stille lokaler centralt i København uden overnatning.

blonstbaggrund-1

HVILENDE TRÆNING

AT BIDRAGE I VERDEN SERIE II 2016 - 2017 mere info HER
Temaer: Vedholdenhed - Slip af selvmodarbejdelsesmønstre - Personlig kærlighed 
En levende Nærværs træning 
Denne træning er afsluttet i februar 2017. 

5 måneders træning
3 x 3½ dags weekendkurser. Træningen holdes i stille lokaler centralt i København uden overnatning.

blonstbaggrund-1

HVILENDE TRÆNING

AT BIDRAGE I VERDEN SERIE I 2016 mere info her
Temaer: Glæde - Glød - Empati
En levende Nærværs træning

Denne træning er afsluttet i august 2016.

7 måneders træning
3 x 3½ dags weekendkurser. Træning holdes i stille lokaler centralt i København uden overnatning.


blonstbaggrund-1

HVILENDE TRÆNING

FRIHEDENS VINGER mere info her
En levende Nærværs træning

7 måneders træning 
3 X 3½ dags weekendkurser

Indholdet er specifikt dedikeret til transformation af disse tre hovedområder, som for mange er en større udfordring:
Skam: At føle sig forkert som den, vi er, er en næsten unævnelig indre tilstand og et fænomen, som mange kender, men få taler om. 
Sorg: Tabet af en selv opleves som en udefinerlig og ubærlig sorg og kan være umådelig vanskelig at opdage endsige finde hjem gennem på egen hånd.
Indre Frihed: Denne indre naturlige tilstand er elsket og er et søgsmål for vores iboende længsel.

blonstbaggrund-1

HVILENDE TRÆNING 

HÅBETS PORTE mere info her
En levende Nærværs træning

Denne træning er afsluttet i november 2015.

En et-årig træning med syv kurser
6 x 3½ dags kursus i København + et 6 dages retreat i Sverige
Fokus er på bevidsthedskifte til væren og på opdagelsen af, hvilke perler det sværeste i livet udvikler.
Træningen holdes i stille lokaler i København uden overnatning samt et 6 dages internat retreat i Sverige.  blonstbaggrund-1

Du er altid velkommen til at kontakte for mere information og for en samtale om dine muligheder for at deltage.

Naja Vita Nielsen
Levende Nærvær

mobil +45 40 54 33 83
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.naja.nu
facebook.com/najavita

 

 

 

 

 

 

 
Banner