Nytårsretreat i Dalsland 27. dec. 18 - 2. jan. 19

Læs mere her
HER ÉR JEG - Træning starter i Kbh. den 17. januar 2019

Læs mere her
HVOR LEVER DU FRA? - Træning starter i Kbh. den 31. januar 2019

Læs mere her
DIT DYBE NÆRVÆR træningsretreat på Møn, den 28. feb. - 5. mar. 2019

Læs mere her
Opstillinger fra Hjertet febr. - apr. 2019 i Kbh.

Læs mere her

Levende Nærværs Træninger

Find nedenfor 3 træningsforløb i 2019, der er åbne for tilmelding!

Udpluk af hvad 4 deltagere siger om træningerne:

Anbefaler af hele mit hjerte Najas dybe, grundige og kærlige arbejde. Det er træninger på et meget højt niveau, og jeg vil anbefale dem til alle, som gerne vil i kontakt med sin inderste essens, blive klogere og vokse i kærlighed.” Mette Frahm

“Beauty walks a razers edge, sagde Bob Dylan vist en gang. Og det gør du, balancerer mellem varme, humor, stor forstand og indsigt..... Det er en stor hjælp.... ” Lasse

"Fra sine mange, mange erfaringer og oplevelser har Naja udkrystalliseret de fineste og sandeste perler, som hun serverer i en smuk rækkefølge af teori, øvelser, deling, meditation og bevægelse. Jeg har følt mig 100 procent tryg, selvom det mange gange har været helt ukendt land, jeg blev kastet ud i. Jeg har nydt det super seriøse, sjove, trygge, nænsomme og kærlige space Naja skaber. Fantastisk god formidling, støtte og vejledning, der rykker. TAK!!" Katrine

”Naja, du har nogle særlige kompetencer og kvaliteter, hvor du kan gå hele vejen, som jeg har oplevet det på træningen i ”Den Fri Himmel”. En bevægelse fra det traumatiske felt, ind i den spirituelle åbning med transformationsarbejde og i kontakten til den sande natur og den dybere essens. Du formår at træningen understøtter processen med at få åbnet ind i den dybere kontakt på mange planer.  Ikke mindst fordi jeg som deltager kan mærke din væren i kærlighedsrummet. Tak.” Birgit Nilsson

blonstbaggrund-1

NY TRÆNING starter 17. januar 2019                                               ÅBEN FOR TILMELDING  

HER ÉR JEG - Transformation af skam 2019     mere info HER        

En 3 måneders træning
3 x 3½ dags weekendmoduler 17. - 20. januar, 14. - 17. marts, 30. maj - 2. juni 2019. Træningen holdes i stille lokaler centralt i København.

Træning med 3 hovedtemaer: 
1. Eksistensen af og årsagen til skam 
2. Forløsning af arveskammen
3. Skam og nærvær

Er SKAM et tema for dig? Oplevelsen ind i mellem af at være grundlæggende forkert som du ER?

Det er vigtigt, at vi på et tidspunkt i vores liv transformerer denne fordrejede oplevelse af nærvær til sit sande grundlag: En sund forankring i, hvem og hvad vi sandt ér.

Strukturerne vil tage udgangspunkt i såvel kollektive som individuelle niveauer. Det er vigtigt at forstå, at skam er blomstret frem af vores kultur og derfor er kulturelt betinget.

Den gensidige støtte fra en kendt gruppe gennem længere tid er uvurderlig og har en bærende kraft gennem forløbet. Skam opleves individuelt men er skabt relationelt. Derfor kræver helingen igennem til nærvær et medfølende og empatisk samvær.

blonstbaggrund-1

NY TRÆNING starter 31. januar 2019                                               ÅBEN FOR TILMELDING

HVOR LEVER DU FRA?  - 2019 mere info HER
fra nærvær? – fra fravær? – fra indre kritik? – fra inderlighed?

En 4 måneders træning

3 x 3½ dags weekendmoduler 31. januar – 3. februar, 28. – 31. marts, 16. – 19. maj 2019. Træningen holdes i stille lokaler centralt i København.

Træning med 3 hovedtemaer: 
1. Positiv og negativ merging
2. Den indre kritiker
3. Guidance

Den gensidige støtte fra en kendt gruppe gennem længere tid er uvurderlig og har en bærende kraft gennem forløbet.

blonstbaggrund-1

NYT TRÆNINGS-RETREAT starter 28. februar 2019                          ÅBEN FOR TILMELDING

DIT DYBE NÆRVÆR - 5 dages trænings-retreat - mere info HER        
Møn, den 28. februar - 5. marts 2019
Fortløbende trænings-retreats 1 - 2 gange om året. Retreatene er enkeltstående, men du kan med fordel deltage 1 til 2 gange om året. 
Kursussted: Anahata Yoga Center, Rytsebækvej 17, Hjelm, 4780 Stege.

At være dit dybe nærvær i hverdagslivet – mere og mere
Vil du være en del af en gruppe, som arbejder i en dybere proces med nærvær, og som vil kunne mødes én og måske to gange om året? Hvor du kan gå på opdagelse i de dybere lag af dig selv. Hvor omsorg og nærende støtte naturligt fødes ud af det dybe niveau, vi sammen skaber. Hvor du oplever tryghed og glæde ved at dele din proces. Hvor du imellem trænings-retreats har god tid til at fordøje og integrere, hvad der er blevet åbnet til, uden at slippe gruppefeltet helt.
Den gensidige støtte fra mennesker er uvurderlig og har en bærende kraft for intentionen med træningen: at være dit dybe nærvær i hverdagslivet - mere og mere.

blonstbaggrund-1

NYT TRÆNINGSFORLØB STARTER JANUAR 2019, SE OVENFOR         AFSLUTTET 25. NOVEMBER 2018

HER ÉR JEG - Transformation af skam efterår 2018 mere info HER

En 3 måneders træning
3 x 3½ dags weekendmoduler. Træningen holdes i stille lokaler centralt i København.

Træning med 3 hovedtemaer: 
1. Eksistensen af og årsagen til skam
2. Forløsning af arveskammen 
3. Skam og nærvær

Den gensidige støtte fra en kendt gruppe gennem længere tid er uvurderlig og har en bærende kraft gennem forløbet. Skam opleves individuelt men er skabt relationelt. Derfor kræver helingen igennem til nærvær et medfølende og empatisk samvær.

Strukturerne vil tage udgangspunkt i såvel kollektive som individuelle niveauer. Det er vigtigt at forstå, at skam er blomstret frem af vores kultur og derfor er kulturelt betinget.

blonstbaggrund-1

HVILENDE TRÆNING                                                         AFSLUTTET 24. SEPTEMBER 2018

LIVSKRISER OG VEJE HJEM - ÅBNINGER TIL INDRE FORVANDLING mere info HER

En 6 måneders træning
4 x 3½ dags weekendmoduler. Træningen holdes i stille lokaler centralt i København.

Træning med 4 hovedtemaer: 
1. Kriser i livet og deres fælles faser – 2. Nænsomhed og styrke som allierede i overgange - 3. Stilhed og fred midt i forandring – 4. Forankring og fejring

LIVSKRISER OG VEJE HJEM er en invitation til et dybdegående indblik og til brugbare og livslange færdigheder.

Det unikke ved denne træning er, at deltagerne vil lære at koble forståelsen af krisers faser sammen med åbning til fem essentielle nærværstilstande, som hver især netop matcher den pågældende fase. 

Denne nøjagtige pejling i det indre landkort af veje hjem har vist sig at være en uvurderlig hjælp for tidligere kursister, for klienter og for mig selv.

Du kan se et halvtimes online foredrag over hele temaet OVERGANGE I LIVET SOM DØRE TIL INDRE TRANSFORMATION ved at klikke på linket: Online foredrag Livsovergange – Naja Vita

blonstbaggrund-1

HVILENDE TRÆNING                                                                     AFSLUTTET 1. JULI 2018

HJEMME I LEVENDE NÆRVÆR - mere info HER
Temaer: Loving kindness og medfølelse - Being og tabet af Being - Sindets afslappelse - Sandheden i hverdagslivet

En 6 måneders træning
4 x 3½ dags weekendmoduler. Træningen holdes i stille lokaler centralt i København.

Denne træning HJEMME I LEVENDE NÆRVÆR er en invitation til at bevæge os endnu tættere på kernen, endnu tættere på den levende virkelighed, endnu tættere på Levende Nærvær i hverdagslivet. 
Vi har set det så mange gange: Igen og igen vender vi hjem for atter at fortabe os. Indtil intervallerne bliver så korte, at vi husker!

blonstbaggrund-1

HVILENDE MASTERTRÆNING                                             AFSLUTTET 11. FEBRUAR 2018

EN FRI HIMMEL serie I og II mere info HER
At frisætte livet i hverdagen
Temaer: Frisæt smerten - Frisæt sindet - Frisæt hjertet 

En 6 måneders træning
3 X 3½ dags weekend retreats. 14. - 17. september 2017, 9. - 12. november 2017, 8. - 11. februar 2018

Her vil du møde ligesindede med erfaringer, som vil vække et kraftfuldt og værdifuldt felt.

blonstbaggrund-1

HVILENDE TRÆNING                                                            AFSLUTTET SEPTEMBER 2017

AT BIDRAGE I VERDEN serie III 2017 - mere info HER

3 x 3½ dags weekendkurser

Træningen holdes i stille lokaler centralt i København uden overnatning.

Ønsker du at komme mere stabilt fra indre fred og stilhed og ikke fra bekymring og kaos?
Værdsætter du ægte kontakt og nyder friheden fra at bebrejde og  kæmpe for anerkendelse?
Længes du efter at være funderet i indre støtte og tillid til verden? 

Vores ofte dybtfølte interesse for at bidrage i verden har mange udtryk og former.
Uanset vores udtryk, så bliver vores bidrag mere klart, præcist og meningsfuldt, når vi kommer fra den, vi mere sandt er.
Denne træning fokuserer på at mestre nye færdigheder af at komme ’hjemmefra’, fra hjertet, fra kernen, fra sjælen, fra essensen af os.
Det kan give grobund for et liv levet i stor overensstemmelse med, hvad netop hver enkelt ønsker og kan bidrage med, for en selv, for de nærmeste og for verden.

blonstbaggrund-1

HVILENDE TRÆNING                                                                 AFSLUTTET FEBRUAR 2017

AT BIDRAGE I VERDEN SERIE II 2016 - 2017 mere info HER
Temaer: Vedholdenhed - Slip af selvmodarbejdelsesmønstre - Personlig kærlighed 

3 x 3½ dags weekendkurser. Træningen holdes i stille lokaler centralt i København uden overnatning.

blonstbaggrund-1

HVILENDE TRÆNING                                                                       AFSLUTTET AUGUST 2016

AT BIDRAGE I VERDEN SERIE I 2016 mere info her
Temaer: Glæde - Glød - Empati

3 x 3½ dags weekendkurser. Træning holdes i stille lokaler centralt i København uden overnatning.


blonstbaggrund-1

HVILENDE TRÆNING                                                                         AFSLUTTET MARTS 2016
FRIHEDENS VINGER mere info her


3 X 3½ dags weekendretreats i internat.

Indholdet er specifikt dedikeret til transformation af disse tre hovedområder, som for mange er en større udfordring:
Skam: At føle sig forkert som den, vi er, er en næsten unævnelig indre tilstand og et fænomen, som mange kender, men få taler om. 
Sorg: Tabet af en selv opleves som en udefinerlig og ubærlig sorg og kan være umådelig vanskelig at opdage endsige finde hjem gennem på egen hånd.
Indre Frihed: Denne indre naturlige tilstand er elsket og er et søgsmål for vores iboende længsel.

blonstbaggrund-1

HVILENDE TRÆNING                                                                  AFSLUTTET NOVEMBER 2015
HÅBETS PORTE mere info her

En et-årig træning med syv kurser
6 x 3½ dags kursus i København + et 6 dages retreat i Sverige
Fokus er på bevidsthedskifte til væren og på opdagelsen af, hvilke perler det sværeste i livet udvikler.
Træningen holdes i stille lokaler i København uden overnatning samt et 6 dages internat retreat i Sverige.  blonstbaggrund-1

Du er altid velkommen til at kontakte for mere information og for en samtale om dine muligheder for at deltage.

Naja Vita Nielsen
Levende Nærvær

mobil +45 40 54 33 83
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.naja.nu
facebook.com/najavita

 

 

 

 

 

 

 
Banner